ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ขอเชิญประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 30 เมษายน นี้ ณ อาคารกีฬาเวศน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

ขอเชิญประชาชนที่ได้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และพื้นที่ปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวศน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 
 

โดยมีกำหนดการดังนี้
 
09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง และ กลุ่มงานโยธา
13.00 – 16.00 น. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มงานขนส่ง กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ และ กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 
ทั้งนี้ ขอให้เดินทางมาร่วมรับฟังคำชี้แจงโดยระบบขนส่งสาธารณะเนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัด
จำนวนการเข้าชม 1,835 ครั้ง