ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

- เครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว/เต็มยศ 
บุุรุษ ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา เหนือปากกระเป๋าเสื้อ 
สตรี ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา
 
 
 
- เครื่องแบบข้าราชการ สีกากี
ให้ประดับที่อกเสื้อด้านขวา เหนือป้ายชื่อ ทั้งบุรุษ และสตรี
 
 
- ชุดสุภาพ ชุดผ้าไทย ชุดสากลนิยม 
ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ทั้งบุรุษ และสตรี
 
 
- ชุดสูทสากล 
ให้ประดับที่รังดุมคอพับ ของเสื้อชั้นนอกเบื้องซ้าย ทั้งบุรุษ และสตรี
 
  
ที่มาข้อมูล : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนการเข้าชม 340,206 ครั้ง