ข่าวประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดตั้งอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ที่มี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า วันนี้เป็นการหารือและรับแนวทางการทำงานเบื้องต้น จากรองนายกรัฐมนตรี หลังจากที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา 
 
โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการวางแผนเตรียมการในเบื้องต้น ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นพระราชพิธี 10 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2562 ช่วงกลางพระราชพิธี ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 นี้ และช่วงปลายพระราชพิธีตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นไป ที่จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอีกหลายกิจกรรม และที่ประชุมได้พิจารณาการจัดตั้งคณะอนุกรรมการในฝ่ายประชาสัมพันธ์ 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการศูนย์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียง   คณะอนุกรรมการศูนย์สื่อมวลชน   คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ และคณะอนุกรรมการฝ่ายสารัตถะ ที่จะรับผิดชอบในการผลิตสื่อด้วย ซึ่งได้ทาบทาม นายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมี นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายเลขา  ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการทำงานอื่นๆ สำหรับเตรียมการด้านประชาสัมพันธ์ทั้งหมด โดยจะนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์พระลาน ( www.phralan.in.th )
 
อย่างไรก็ตาม การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งหมดจะมีความชัดเจน หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคมนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป รวมทั้งเรื่องของตราสัญลักษณ์ ในการจัดพระราชพิธีฯ ด้วย
จำนวนการเข้าชม 4,444 ครั้ง