ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรุงเทพมหานคร พร้อมให้บริการประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (23 เม.ย.62) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ และ นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลการบริการประชาชนในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยจัดให้มีการบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก ห้องน้ำห้องสุขา แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้านการให้บริการอาหาร กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคม องค์กรภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อปรุงประกอบอาหาร และบริการอาหารสำหรับประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ
กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ประมาณ 160,000 คน ตามที่กอร.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกกำหนดไว้ จำนวน 6 จุด ซึ่งเป็นจุดส่งคนลง ได้แก่
วัดเทพศิรินทราวาส บ้านมนังคศิลา สนามม้านางเลิ้ง บริเวณเชิงสะพานพุทธ บ้านพิษณุโลก และใต้สะพานพระรามแปด ฝั่งเขตบางพลัด
และได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งมีกระทรวงต่าง ๆ อีก 19 กระทรวง ร่วมให้การสนับสนุนอาหารว่างสำหรับประชาชน กระทรวงละ 3,000 กล่อง รวม 57,000 กล่อง

ด้านการให้บริการน้ำดื่ม กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมแทงค์น้ำบริการน้ำดื่ม จำนวน 80 แทงค์ รวมถึงมีน้ำขวดกว่า 350,000 ขวด ทั้งในจุดบริการอาหารที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 6 จุด  และกระจายตามโซนต่าง ๆ นอกจากนี้ การประปานครหลวงได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน และสนับสนุนกระบอกน้ำหรือแก้วน้ำสำหรับเติมน้ำได้ จำนวน 300,000 ใบ รวมทั้งจัดรถบริการน้ำดื่มแบบเติม จำนวน 8 คัน ตลอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้านการให้บริการที่พักสำหรับประชาชน กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมสถานที่พักพร้อมเครื่องนอน จำนวน 1,000 คน ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 เพื่อเป็นที่พักสำหรับประชาชนที่เดินทางมารอรับเสด็จฯ

ด้านการให้บริการห้องน้ำห้องสุขา รถสุขาเคลื่อนที่ กรุงเทพมหานคร ได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 48 คัน กระจายตามจุดบริการอาหารที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 6 จุด ๆ ละ 2 คัน และกระจายตามโซนต่าง ๆ อีกทั้งยังเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่สนับสนุนเพิ่มเติม กรณีไม่เพียงพออีก จำนวน 29 คัน

นอกจากนี้ สำนักงานเขตพระนครได้สำรวจบ้านเรือนของประชาชนที่ยินดีให้การสนับสนุนห้องสุขาสำรองกรณีสุขาเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอสำหรับให้บริการ ขณะนี้ได้จำนวน 68 หลังคาเรือน
โดยจะทำการติดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ประชาชนทราบ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะบริการสูบส้วมให้กับบ้านของประชาชนก่อนและหลังงานพระราชพิธี

ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง อาหารน้ำดื่ม ที่พัก จะดูแลอย่างเต็มที่ และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีประวัติศาสตร์ครั้งนี้

ทั้งนี้ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับเสด็จฯ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีประวัติศาสตร์ครั้งนี้
โดยถือว่าประชาชนทุกคนคือแขกของพระราชา และทางกองอำนวยการร่วมฯ ได้เตรียมความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่

 

จำนวนการเข้าชม 1,237 ครั้ง