ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เปิด กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
และ นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมแถลงข่าวการเปิดกองอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องสื่อมวลชน ศาลาว่าการกลาโหม

พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร และเป็นการเปิดกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กอร.)
โดยมี พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นประธาน ซึ่งกองอำนวยร่วมจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พล.ต.ท. ปิยะฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า พลเอก ประวิตรฯ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อถวายความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชน และขอขอบคุณที่ทำให้ขบวนเชิญน้ำอภิเษก
ในเช้าวันนี้ เย็นนี้ และพรุ่งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และที่สำคัญที่สุดของกองอำนวยการร่วมนี้ คือ การถวายความปลอดภัยและการจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นอกจากนี้ พล.ต.ท. ปิยะฯ กล่าวว่า กองอำนวยการร่วมจะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานแก่รองนายกรัฐมนตรีทุกวัน เพื่อให้ทุกส่วนติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างใกล้ชิด
ปรับแผนการปฏิบัติและวางแนวทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

ในด้านการจราจร พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก ชี้แจงว่าในวันนี้มีการทำพิธีเสกน้ำอภิเษก ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม จะไม่มีการปิดการจราจร แต่จะเป็นการอำนวยสะดวกการจราจรแทน
ส่วนในวันที่ 19 เมษายน จะมีขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามไปยังพระบรมมหาราชวัง จะทำการปิดการจราจร 16 เส้นทาง คือ

1) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์)

2) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)

3) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)

4) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า)

5) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์)

6) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า)

7) ถนนราชดําเนินกลาง ฝั่งขาออก (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกผ่านพิภพ)

8) ถนนราชดําเนินในตลอดสาย

9) ถนนราชินี (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)

10) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)

11) ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย

12) ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ ถึง แยกวงเวียน รด.)

13) ถนนหับเผย

14) ถนนหลักเมือง

15) ถนนกัลยาณไมตรี

16) ซอยสราญรมย์

โดยจะปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 11.00 น. คาดว่าขบวนจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ

สำหรับการซ้อมในวันที่ 21 เมษายนนี้ จะปิดการจราจรเหมือนวันที่ 17 เมษายน ใน 40 เส้นทาง คือ

1. ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย

2. ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย

3. ถนนราชดําเนินใน (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกป้อมเผด็จฯ)

4. ถนนสนามไชย (จากแยกป้อมเผด็จ ถึง แยกตัดถนนพระพิพิธ)

5. ถนนหับเผย

6. ถนนหลักเมือง

7. ถนนกัลยาณไมตรี

8. ซอยสราญรมย์

9. ถนนพระจันทร์ ตลอดสาย

10. ถนนมหาราช (จากท่าพระจันทร์ ถึง แยกปากคลองตลาด)

11. ถนนท้ายวัง

12. ถนนเชตุพน

13. ซอยเศรษฐการ

14. ถนนราชินี (จากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า - แยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์)

15. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (จากแยกอรุณอัมรินทร์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง แยกผ่านพิภพ)

16. ถนนราชดําเนินกลาง ตลอดสาย

17. ถนนจักรพงษ์

18. ถนนสามเสน (จากแยกบางขุนพรหม ถึง แยกบางลําพู)

19. ถนนตะนาว (จากแยกสี่กักเสาชิงช้า ถึง วงเวียนสิบสามห้าง)

20. ถนนสิบสามห้าง

21. ถนนบวรนิเวศ

22. ถนนข้าวสาร

23. ถนนรามบุตรี

24. ถนนตานี

25. ถนนไกรสีห์

26. ถนนพระสุเมรุ

27. ถนนดินสอ (จากแยก กทม. ถึง แยกวันชาติ)

28. ถนนประชาธิปไตย (จากแยกวันชาติ ถึง แยกวิสุทธิกษัตริย์)

29. ถนนราชดําเนินนอก (จากแยก จปร. ถึง แยกผ่านฟ้า)

30. ถนนนครสวรรค์ (จากแยกผ่านฟ้า ถึง แยกจักรพรรดิพงษ์)

31. ถนนหลานหลวง (จากแยกผ่านฟ้า ถึง แยกหลานหลวง)

32. ถนนมหาไชย (จากแยกป้อมมหากาฬ ถึง แยกสําราญราษฎร์)

33. ถนนบุญศิริ (จากถนนอัษฎางค์ ถึง ถนนบูรณศาสตร์)

34. ถนนราชบพิธ

35. ถนนบํารุงเมือง (จากสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสี่กักเสาชิงช้า)

36. ถนนเจริญกรุง (จากวงเวียน รด. ถึง แยกเฉลิมกรุง)

37. ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กักพระยาศรี ถึง แยกสี่กักเสาชิงช้า)

38. ถนนบ้านหม้อ (จากสี่กักพระยาศรี ถึง แยกบ้านหม้อ)

39. ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์)

40. ถนนพระพิพิธ (จากถนนสนามไชย ถึง แยกพระพิทักษ์)

และจะปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 22.00 น. โดยประชาชนสามารถโทรสอบถามการปิด-เปิดการจราจรได้ที่เบอร์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH

ทางด้านนายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่า กระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการเตรียมการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะทางบกและทางน้ำ เช่น การจัดรถ ขสมก. กว่า ๙๐๐ คัน ในการให้บริการรับ-ส่งประชาชนใน 16 เส้นทาง คือ

 เส้นทาง Shuttle bus จากจุดจอดรถถึงจุดส่ง จำนวน 11 เส้นทาง คือ

1. เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการ - สนามม้านางเลิ้ง

2. สโมสรตำรวจ , ม.เกษตรศาสตร์ - สนามม้านางเลิ้ง

3. สโมสรกองทับบก , กทม.2 - สนามม้านางเลิ้ง

4. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - สนามม้านางเลิ้ง

5. ที่จอดรถของ รถไฟฟ้า (รฟม.) รัชดาฯ, MRT, ศาลอาญา, - บ้านมนังคศิลา

6. อิเกีย, เมกะ, ไบเทคบางนา - บ้านมนังคศิลา

7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง - บ้านมนังคศิลา

8. ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ตลิงค์มักกะสัน - บ้านมนังคศิลา

9. เซ็นทรัลพระราม ๒, โรงเรียนบางมดวิทยา - วัดเทพศิรินทร์

10. พุทธมณฑลสาย ๔ , เซ็นทรัลศาลายา , อู่รถบรมราชชนนี, มหาวิทยาลัยทองสูข - วัดเทพศิรินทร์

11. เซ็นทรัลเวสเกต - สะพานพระปิ่นเกล้า

เส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ รับส่งทุกป้าย จำนวน 5 เส้นทาง คือ

          1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามม้านางเลิ้ง

          2. สถานีขนส่งจตุจักร - สนามม้านางเลิ้ง

          3. วงเวียนใหญ่ - สะพานพระพุทธยอดฟ้า

          4. สนามศุภชลาศัย - บ้านมนังคศิลา

          5. สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

          นอกจากนี้ ยังมีบริการรถไฟและเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีในครั้งนี้

พล.ต.ท. ปิยะฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่ง ทางกองอำนวยการร่วมจะดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่

จำนวนการเข้าชม 1,972 ครั้ง