ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งปิดการจราจรเส้นทางขบวนเชิญน้ำอภิเษก วันที่ 18 - 19 เมษายน 2562

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการจราจร
กรณี บช.น. จะทําการปิดการจราจรในเส้นทางขบวนเชิญน้ำอภิเษก วันที่ 18 เม.ย. 2562 (เส้นทางจากกระทรวงมหาดไทย ไปวัดสุทัศน์)
และวันที่ 19 เม.ย.2562 (จากวัดสุทัศน์ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1. การปิดการจราจร
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
- ปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 06.00 น. -11.00 น.
- ถนนที่ปิดการจราจรจํานวน 7 สาย ได้แก่
1) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึงแยกสะพานช้างโรงสี)
2) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์)
3) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยก สี่กักเสาชิงช้า)
4) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า)
5) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
6) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า)
7) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์)
 
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
- ปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 11.00 น.
- ถนนที่ปิดการจราจรจํานวน 16 สาย ได้แก่
1) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์)
2) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
3) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
4) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า)
5) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์)
6) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า)
7) ถนนราชดําเนินกลาง ฝั่งขาออก (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกผ่านพิภพ)
8) ถนนราชดําเนินในตลอดสาย
9) ถนนราชินี (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)
10) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)
11) ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
12) ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ ถึง แยกวงเวียน รด.)
13) ถนนหับเผย
14) ถนนหลักเมือง
15) ถนนกัลยาณไมตรี
16) ซอยสราญรมย์
 
2. แนวทางการปิดจราจร
จะทําการปิดการจราจรเมื่อขบวนผ่าน สําหรับเส้นทางใดที่ขบวนยังไม่ผ่าน หรือเส้นทางใด ที่ขบวนผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวน
เจ้าหน้าที่ตํารวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วง ๆ ไป เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนโดยเร็ว เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากปัญหา การจราจรน้อยที่สุด
 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลข โทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH
 
 
 

 

จำนวนการเข้าชม 3,102 ครั้ง