ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กรมประชาสัมพันธ์ จัดการบรรยาย เรื่อง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มาบรรยายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปส. รับฟัง ทั้งนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง นั้น 
 
กปส. จึงได้มีการจัดการบรรยาย เรื่อง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปส. รับฟังเพื่อนำไปสื่อสารและขยายผล เผยแพร่ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างถูกต้องต่อไป 
 
ชมภาพทั้งหมดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ,เชษฐ์) 
ว/ด/ป. ๑๔ ก.พ. ๖๒ 

จำนวนการเข้าชม 693 ครั้ง