ข่าวประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดอุทัยธานี จัดซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ การจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่บริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (อ่านว่า วัด-มณี-สถิต-กะ-ปิด-ถา-ราม) พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษกที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และที่ แม่แม่น้ำสะแกกรัง บริเวณปากคลองขุมทรัพย์ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ เป็นประธานซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษกที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุทัยธานี โดยมี ข้าราชการ จิตอาสา ร่วมพิธีกว่า 200 คน
 
โดยน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตักขึ้นมานั้น จะนำเก็บไว้ภายในพระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดประจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 6 ,8,และ 9 เมษายน นี้
 
โดยวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุทัยธานีทั้ง 2 แห่ง คือ สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง และที่ แม่น้ำสะแกกรัง บริเวณปากคลองขุมทรัพย์ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. พิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ก่อนที่จะนำส่งไปส่งยังกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ต่อไป
 
ที่มาข้อมูล : กิติพงษ์ ฟองต๋า ผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

จำนวนการเข้าชม 720 ครั้ง