ข่าวประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดปทุมธานี ซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (2 เม.ย. 62) ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 
สำหรับการจัดซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วัดศาลเจ้า พิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดศาลเจ้า ขบวนเรือและพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ จึงได้มีซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้งนี้ขึ้น
 
ที่มาข้อมูล : ชลิต ผิวผ่อง ผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

จำนวนการเข้าชม 492 ครั้ง