ข่าวประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดตราด ซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดตราด เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (30 มี.ค. 62) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดตราด เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำตกธารมะยม  
 
สำหรับการจัดซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดตราด เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตราด ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่การจัดขบวนรถจากศาลากลางจังหวัดตราด การจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ น้ำตกธารมะยม อำเภอเกาะช้าง การเชิญขันน้ำสาคร การจัดขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิน้ำตกธารมะยมอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง ทางกองทัพเรือจึงได้สนับสนุนเรือหลวงสัตหีบ ในการเชิญน้ำศักดิ์จากฝั่งอำเภอเกาะช้างถึงฝั่งอำเภอแหลมงอบ ก่อนที่มีการจัดขบวนเชิญน้ำศักดิสิทธิ์โดยรถบุษบก ทางรถยนต์ไปยังพระอุโบสถ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง อำเภอเมืองตราด ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดตราด  
 
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดตราด ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ จึงได้มีซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดตราด เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้งนี้ขึ้น
 
ที่มาข้อมูล : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร ผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

จำนวนการเข้าชม 654 ครั้ง