ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ผู้ว่าฯ ยะลา นำข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” วันข้าราชการพลเรือน พัฒนาทำความสะอาดวัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) เตรียมความพร้อมสถานที่การจัดทำน้ำอภิเษก

วันนี้ (1 เม.ย. 2) นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” การจัดกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานวัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ ประชาชนจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด บริเวณวัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) ด้วยการเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ภายในบริเวณวัดฯ 
 
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาด พระอุโบสถ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ ในการจัดทำน้ำอภิเษก และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2562 ของจังหวัดยะลา เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม
 
สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ในวันนี้ จังหวัเยะลาได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงพลังความสามัคคี ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ สู่การปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ
 
ที่มาข้อมูล : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

จำนวนการเข้าชม 381 ครั้ง