ข่าวประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดนราธิวาส ซักซ้อมพิธีการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สำหรับเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

วันนี้ (25 มี.ค. 62 ) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วยนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารระดับสูง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีซักซ้อมการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ที่บริเวณบ่อน้ำคลองน้ำแบ่ง บ้านกูจำ หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมการสำหรับเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน  2562 นี้
 
โดยช่วงบ่ายนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธาน  พิธีซักซ้อมการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ที่บริเวณน้ำตกสิรินธร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หมู่ที่ 5 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส     ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมการสำหรับเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แห่งที่ 2 ของ จังหวัดนราธิวาส  โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีฯ 
 
สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้พิจารณาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด และเห็นว่าลำน้ำคลองน้ำแบ่ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นคลองน้ำสีดำไหลมาบรรจบกัน 4 สาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอตากใบ อำเภอระแงะ และอำเภอเมือง ซึ่งชาวนราธิวาสได้ใช้อาศัยดื่มกิน ดำรงชีวิต และใช้ประโยชน์จากลำน้ำดังกล่าวมาอย่างยาวนาน 
 
โดยก่อนประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำมงคล จังหวัดได้ขอความร่วมมือประชาชนในการอนุรักษ์และสอดส่องดูแลรักษาแหล่งน้ำดังกล่าวให้คงอยู่ในสภาพสะอาด บริสุทธิ์ และปราศจากมลพิษ รวมทั้งจัดสภาพภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำดังกล่าวแล้ว
 
และในส่วนของน้ำตกสิรินธรนั้น ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หมู่ที่ 5 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส   จังหวัดนราธิวาสได้พิจารณาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเป็นแห่งที่ 2  และเมื่อปี 2542 จังหวัดนราธิวาสได้ใช้น้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ต่อมาในปี 2550 จังหวัดนราธิวาสได้นำน้ำจากน้ำตกสิรินธรไปใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 
ที่มาข้อมูล : ผลดา ชูสิงห์ ผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

จำนวนการเข้าชม 409 ครั้ง