ข่าวประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดราชบุรี เตรียมขนส่งพระกลศอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ 77 จังหวัด สำหรับบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทย

นายสุชาติ โฆษะบดี เจ้าของโรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 4 กล่าวว่า ขณะนี้ การจัดทำพระกลศอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ 77 จังหวัด และเพื่อใช้ประกอบพระราชพิธี ฯ ในส่วนอื่น จำนวนทั้งสิ้นรวม 125 ใบ ได้เตรียมดำเนินการขึ้นรถพร้อมส่งในวันนี้รวมทั้งสิ้น 67 ใบ เพื่อส่งมอบไปยัง 65 จังหวัด โดยจะมีสองจังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครนายก ที่จะรับเพิ่มเป็นจังหวัดละ 2 ใบ อย่างไรก็ตามในส่วนที่ยังคงดำเนินการผลิตในส่วนที่ยังเหลืออยู่ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดราชบุรีกำหนด คือ วันที่ 31 มี.ค.62 เพื่อนำไปสู่กระบวนการขั้นตอนในพระราชพิธี ฯ ต่อไป
 
สำหรับรายละเอียดการจัดทำพระกลศอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อประกอบพระราชพิธี ฯ นั้น นายสุชาติ โฆษะบดี เจ้าของโรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 4 กล่าวว่า ทุกกระบวนการขั้นตอนจัดทำด้วยความประณีต ทั้งการขึ้นรูป การเขียนลวดลาย และการเผา โดยการเขียนลาย จะใช้สีทองซึ่งเป็นสีพิเศษ นำไปเผาในเตาที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส ส่วนเตาที่ใช้ต้องเป็นเตาไฟฟ้าเท่านั้น อัตราการผลิตต่อวันจะได้ประมาณวันละ 10 ชิ้น ซึ่งระยะเวลาในการกำหนดจัดทำ จะพอดีกับระยะเวลาในการเขียนลวดลาย และการเผา การทำงานทุกวันในช่วงระยะเวลา 45 วัน ทั้งนี้ การออกแบบทั้งหมดดำเนินการโดยสำนักช่างสิบหมู่ โดยกำหนดให้พระกลศมีความสูง 40 ซม. กว้าง 20 ซม. ช่วงท้องเป็นรูปทรงกลม ตรงกลางด้านหนึ่งประดับตราประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด ส่วนอีกด้านหนึ่งประดับตราสัญลักษณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีฝาปิดด้านบนด้วยลวดลายที่สวยงาม
 
ทั้งนี้ ในช่วงเช้า นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางไปเข้าตรวจความเรียบร้อยในการขนย้ายพระกลศอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ 77 จังหวัด สำหรับบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกล่าวว่า โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 4 จ.ราชบุรี ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทย ให้ผลิตพระกลศอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องจากเคยผลิตมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ โดยในนามของคณะอนุกรรมการการสร้างและรักษาพระกลศอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะต้องดำเนินการเพื่อดูแลการขนส่งและเก็บรักษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
 
ที่มาข้อมูล : พรรณวิภา ราษฎรนิยม ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี

จำนวนการเข้าชม 870 ครั้ง