ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลืองเข้าร่วมในพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ในวันที่ 6 ,8 และ 9 เมษายนนี้

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมกันจัดเตรียมพิธีและพร้อมที่จะดำเนินการพิธีพลีกรรมตักน้ำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
และตามโบราณราชประเพณีแล้ว ซึ่งในวันพรุ่งนี้ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๗ แห่งทั่วประเทศ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษก 

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมในพิธีอันเป็นมงคลยิ่งและเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมพิธีได้ ในวันที่ ๖ , ๘ และ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับกำหนดการจัดทำน้ำอภิเษกในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ในวันที่ ๖ เมษายนนี้ เป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาครและเคลื่อนขบวนรถไปยังสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด
วันที่ ๘ เมษายน พิธีทำน้ำอภิเษก และวันที่ ๙ เมษายน “พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก”

จำนวนการเข้าชม 2,362 ครั้ง