ข่าวประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พร้อมด้วยนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ๕๐ หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
 
 
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้กล่าวในพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
และให้ใช้ชื่องานเป็นภาษาไทยว่า "งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” ชื่อภาษาอังกฤษ "The Coronation of King Rama X”
และกำหนดเขตการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยพระองค์เอง
และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมาย เพื่อใช้เผยแพร่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
และขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากพิธีรับพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นายสมพาศ นิลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ว่ามีการจัดโต๊ะหมู่ ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อม เครื่องราชสักการะ
รูปแบบที่ ๒ ติดตั้งตราสัญลักษณ์ภายในหน่วยงานอาคาร บ้านเรือน
ซึ่งประชาชนสามารถดูแบบตัวอย่างได้ที่ http://www.phralan.in.th
 
 
นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคมนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จะเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกและเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ให้ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์รอบเดียว จำนวน ๒๐,๐๐๐ เข็ม ราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท ได้คนละ เข็ม
และเปิดจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ราคาตัวละ ๒๙๐ บาท ได้คนละ ตัว
โดยจะเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม ๖
 
นายสมพาศ นิลพันธ์ กล่าวในตอนท้ายว่าเนื่องจากมีผู้สั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ เข้ามาเป็นจำนวนมากและได้ครบตามจำนวนการผลิตเสื้อต้นแบบแล้ว
ประกอบกับขณะนี้มีหน่วยงานและร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯ จำหน่ายอย่างแพร่หลายประชาชนสามารถหาซื้อได้สะดวก
อีกทั้งเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประชาชนสามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ
ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไปโดยไม่จำกัดจำนวน
 
  
 
  
 

จำนวนการเข้าชม 4,956 ครั้ง