ข่าวประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอนมากที่สุด

วันนี้(21 มี.ค.62) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง ตามขั้นตอนและฤกษ์เวลาจริง เริ่มตั้งแต่พิธีถวายราชสักการะ พิธีพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ และพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร การเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ เพื่อให้การจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 6 เมษายา 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกขั้นตอน  สำหรับฤกษ์เวลาตักน้ำจริงคือเวลา 11.52 – 12.38 น. โดยที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาน มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี บ่อน้ำวัดเสมาเมือง มีพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน บ่อน้ำวัดเสมาไชย มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน บ่อน้ำวัดประตูขาว มีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งน้ำห้วยเขามหาชัย มีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และแหล่งน้ำห้วยปากนาคราช มีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
 
ต่อจากนั้นได้มีการเชิญขันน้ำสาครพร้อมที่ตักน้ำขึ้นขบวนรถยนต์ทั้ง 6 แหล่ง ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วเคลื่อนขบวนต่อไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เมื่อถึงวัดมีการเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำไปยังพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นอันเสร็จพิธีซ้อม 
 
สำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เริ่มตั้งเวลา 10.00 น. มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่ 4 และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 4 คน เป็นประธานในพิธี ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่งดังกล่าว ส่วนฤกษ์เวลาตักน้ำคือ 11.52 – 12.38 น. จากนั้นมีการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใส่ในขันน้ำสาครพร้อมที่ตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง ไปตั้งขบวน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วมีการเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำด้วยริ้วขบวนเดินเท้าของข้าราชการ กำลังทหารจากกองทัพภาคที่ 4 ไปยังพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ส่วนการแต่งกาย ข้าราชการชุดปกติขาว ประชาชนชุดสุภาพโทนสีเหลือง 
 
วันที่ 8 เมษายน 2562 ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช เริ่มเวลา 15.00 น. การแต่งกายข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพร้อมกระบี่ ถุงมือ ประชาชนทั่วไป ชุดสภาพโทนสีเหลือง และวันที่ 9 เมษายน 2562 จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เริ่มเวลา 09.00 น. การแต่งกายข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพร้อมกระบี่ ถุงมือ ประชาชนทั่วไป ชุดสภาพโทนสีเหลือง จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ที่มาข้อมูล : วิมล หนูแก้ว ผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนการเข้าชม 1,473 ครั้ง