ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองตรวจติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

วันนี้ 21 มี.ค.62 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่บริเวณบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน อ.เมือง จ.ระนอง พร้อมด้วยนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกเทศมนตรีเมืองระนองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดระนองนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษกที่วัดสุวรรณคีรีวิหารหรือวัดอารามหลวงเพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณวัด (การปลูกต้นทองอุไร) โดยเน้นย้ำสถานที่จะต้องสวยงามและสมพระเกียรติ
 
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า "วันนี้ได้ลงพื้นที่มาดูบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมทำน้ำอภิเษกเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งของเราเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว วันนี้มาดูความพร้อมของพื้นที่ การเตรียมพื้นที่การปรับแต่งภูมิทัศน์ ให้เรียบร้อย และต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการงดใช้น้ำที่บ่อพ่อก่อนวันงาน ซึ่งงานพิธีจะมีขึ้นในวันที่ 6 เม.ย. พิธีพลีกรรมตักน้ำที่บ่อน้ำร้อน วันที่ 8 -9 เม.ย. จะประกอบพิธีสวดน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดหน้าเมือง และในวันที่ 10 เม.ย. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อร่วมประกอบพิธีสวดพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งพิธีดังกล่าวนับว่ามีความสำคัญยิ่ง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวระนอง ร่วมใจกันถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงประกอบพิธีขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งงานถือว่าเป็นงานของคนระนองทุกคนที่พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดี
 
ที่มาข้อมูล : สิทธิกร มายาง ผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง

จำนวนการเข้าชม 518 ครั้ง