ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ ตรวจสอบความสะอาดบริสุทธิ์ของน้ำ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่บริเวณบ่อน้ำติยัคคฬา เกาะจิตรกูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทธยาน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบความสะอาดบริสุทธิ์น้ำสำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และทำน้ำอภิเษก โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจคุณภาพน้ำและการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ จาก 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สำนักงานประปาภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งตรวจที่ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ การประปาภูมิภาค เขต 8 และโครงการชลประทานอำนาจเจริญ รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส่งตรวจที่ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ร่วมทดสอบน้ำที่บ่อน้ำติยัคคฬา ตามเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด บริสุทธิ์ และเกณฑ์ที่ทุกหน่วยงานกำหนด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมทดสอบความสะอาดของน้ำในครั้งนี้ด้วย และขอให้คณะทำงานต้องมีการตรวจสอบน้ำทุกสัปดาห์ จนกว่าจะถึงวันประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
 
สำหรับกำหนดการ วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา(11.52-12.38 น.) จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำติยัคคฬา เกาะจิตรกูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดปกติขาว ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง วันที่ 8 เมษายน 2562 เริ่มเวลา 15.00 น. พิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง และวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบเต็มยศ ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
 
ที่มาข้อมูล : สุกัญญา พุทธคู ผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

จำนวนการเข้าชม 611 ครั้ง