ข่าวประชาสัมพันธ์ 

จิตอาสาเรา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์รณรงค์ทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว เตรียมความพร้อม ในการจัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ ( 21มี.ค.62 ) ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจันทบุรีที่จะใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วม กิจกรรม จิตอาสา เรา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์รณรงค์ทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว เตรียมความพร้อม ในการจัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้การประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ สมพระเกียรติ
 
สำหรับ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์เวลา 11.52 น. ถึง 12.38 น.ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่งพร้อมกัน คือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ธารนารายณ์ / แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ และ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว และ พิธีเสกน้ำอภิเษก ที่วัดพลับบางกะจะ วันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562 จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชน พสกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์วันเสาร์ที่ 6 เมษายน / พิธีอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์วันจันทร์ที่ 8 เมษายน และ เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายนโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ที่มาข้อมูล : จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

จำนวนการเข้าชม 471 ครั้ง