ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อทอง บ่อไชย อำเภอปะนาเระ

วันนี้ 19 มีนาคม 2562 ที่ภูเขาไชย ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ และนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อทอง บ่อไชย โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมวนมาก 
 
โดยเมื่อนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ ประธานในพิธีเดินทางถึง ได้นั่งพักเพื่อรอเวลาประกอบพิธี จากนั้น เวลา 10.30 น. ประธานจุดธุปเทียนบูชา พราหมณ์ อ่านโองการบวงสรวงประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประธานอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ จากนั้น เป็นขั้นตอนตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อ ใส่ในขันสาครและนำลงมาจากยอดเขาเพื่อไปพักรอทำน้ำอภิเษก ต่อไป 
 
สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อทอง และบ่อไชย อยู่บนยอดภูเขาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ ห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี ประมาณ 44 กโลเมตร เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2 ใน 4 แหล่งของจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้ที่จะไปร่วมพิธีต้องจอดรถไว้ที่บริเวณเชิงเขาแล้วเดินเท้าเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร จึงถึงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อทอง และถัดไปประมาณ 500 เมตร เป็นที่ตั้งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อไชย ซึ่งบ่อไชย มีลักษณะบ่อเป็นรอยเจาะลึกลงไปในหิน บ่อมีสัณฐานกลม ไม่ปรากฏประวัติ ราษฎรถือว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลคอกกระบือ เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพตร เสด็จขึ้นครองราชย์ ก็ได้นำน้ำจากบ่อแห่งนี้ ไปใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกด้วย
 
ที่มาข้อมูล : เพชรน้อย คงขาว ผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

จำนวนการเข้าชม 776 ครั้ง