ข่าวประชาสัมพันธ์ 

สปน. เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ

?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ให้ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม ๖
.
วันนี้ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนด
เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์รอบเดียว จำนวน ๒๐,๐๐๐ เข็มโดยจำหน่ายราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ โดยจะเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
.
นายสมพาศ นิลพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ในวันดังกล่าว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเปิดจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ราคาตัวละ ๒๙๐ บาท
ซึ่งจะเปิดจำหน่ายเพียงวันเดียว เนื่องจากเป็นเสื้อต้นแบบ ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้คนละ ๒ เข็ม และเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ ได้คนละ ๒ ตัว
.
นายสมพาศ นิลพันธ์ กล่าวในตอนท้ายว่า เนื่องจากขณะนี้มีผู้สั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ เข้ามาเป็นจำนวนมาก
ซึ่งครบตามจำนวนการผลิตเสื้อต้นแบบแล้ว ประกอบกับขณะนี้ เริ่มมีหน่วยงานและร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯ สำหรับจำหน่ายอย่างแพร่หลายแล้ว ประชาชนสามารถหาซื้อได้สะดวก
ดังนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอปิดการรับจองเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ ต้นแบบ ในวันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น.
โดยขอให้ผู้ที่จองไว้แล้วประสานกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตรงต่อไป สำหรับการจำหน่ายเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯ ในรอบต่อไป จะเริ่มใหม่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ศกนี้.
 
จำนวนการเข้าชม 9,183 ครั้ง