ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ขอเชิญชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

 
ขอเชิญชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) แปรอักษรในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับกลุ่ม ปตท.โดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ ปตท.สผ. โดยการแสดงครั้งนี้ใช้โดรนจำนวน ๖๕๐ ลำ เวลา ๑๙.๓๐ น. ใช้ระยะเวลาในการบิน ๕.๒๐ นาที โดยการแสดงครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทยโดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จะแปรเป็นรูปร่างต่างๆจำนวน ๕ แบบ ไล่เรียงตามลำดับ 
๑. รูปแผนที่ประเทศไทยลายธงชาติไทย


 
๒. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรทรงโบกพระหัตถ์


 
๓. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรทรงเป่าแซกฯ


 
๔. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรคู่กับในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 


 
๕. พลุไฟเฉลิมฉลอง

จำนวนการเข้าชม 243 ครั้ง