ข่าวประชาสัมพันธ์ 

บรรยากาศประชาชนที่ทยอยเดินทางมาเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในหลวง-พระราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง

บรรยากาศประชาชนที่ทยอยเดินทางมาเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในหลวง-พระราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง

 

จำนวนการเข้าชม 96 ครั้ง