ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง ณ บริเวณวัดควนปลง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง
ณ บริเวณวัดควนปลง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.

จำนวนการเข้าชม 93 ครั้ง