ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนชาวนครสวรรค์ และใกล้เคียง เดินทางเพื่อมารอเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค

ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง
ทยอยเดินทางมาตั้งแต่เช้า เพื่อมารอเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประชาชนปลื้มปีติ และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ให้หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่มาให้บริการ ในครั้งนี้แม้...การเดินทางที่ยากลำบาก ก็ไม่อาจปิดกั้นความจงรักภักดี....
ประชาชนทุกเพศวัย มุ่งหน้าเดินทางไปจับจองที่นั่งบริเวณสระบ่อดินขาว
เพื่อรอชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างใกล้ชิด

จำนวนการเข้าชม 109 ครั้ง