ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.  
ณ ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

จำนวนการเข้าชม 147 ครั้ง