ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาขนเดินทางจับจองที่นั่ง เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรง ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชาขนเดินทางจับจองที่นั่ง ตั้งแต่บริเวณศาลหลักเมือง ถึง ประตูวิเศษชัยศรี เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

จำนวนการเข้าชม 352 ครั้ง