ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนชาวอำเภอเมืองสระแก้ว กว่า 1,500 คน พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ประชาชนชาวอำเภอเมืองสระแก้ว กว่า 1,500 คน พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยมีการชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พร้อมโบกสะบัดธงชาติไทย และกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังคนสระแก้ว ร่วมใจปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
และได้ร่วมกันร้องเพลง “ชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี” เพื่อแสดงความรักความสามัคคี จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จำนวนการเข้าชม 200 ครั้ง