ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ชาวยะลา กว่า 5 พันคน รวมตัวเดินรอบเมือง แสดงพลังปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนัก

วันนี้ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ที่บริเวณสวนขวัญเมืองยะลา เขตเทศบาลนครยะลา ประชาชนชาวยะลา 5 พันคน
ร่วมกิจกรรม "รวมพลคนยะลา ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ผู้ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีทุกคนได้สวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมกับโบกธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์
และร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมกัน เพื่อแสดงออกถึงความและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
กลุ่มผู้แสดงพลังความจงรักภักดี ได้เริ่มเคลื่อนขบวนจากสวนขวัญเมืองยะลา มุ่งหน้าไปสู่ย่านชุมชนภายในเขตเทศบาลนครยะลา
พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเส้นทางและมาสิ้นสุดที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา ในเวลา 18.00 น.
จากนั้น ทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมเปล่งเสียงคำว่า ทรงพระเจริญเป็นระยะ ๆ

 
 
 
 
จำนวนการเข้าชม 190 ครั้ง