ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ชมรมเพื่อน 4 ภาคจังหวัดสมุทรสาครแสดงพลังปกป้องสถาบันกษัตริย์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 17.45 น. ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านมหาชัยเมืองใหม่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ชมรมเพื่อน 4 ภาคจังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มประชาชน จำนวน 200 คน ได้สวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมนำธงชาติไทย,ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร อักษรพระปรมาภิไธย 
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันสําคัญของชาติ  
โดยในเวลา 18.00 น. ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ ผู้แทนจาก 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ กลาง ใต้ อีสาน ขึ้นพูดแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันบนเวที
จากนั้นอ่านแถลงการณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันจบกิจกรรม แถลงการณ์มีว่า ชมรมเพื่อน 4 ภาค และคณะพี่น้องทุกคนที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้
เรามีความรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เราได้เกิดบนแผ่นดินไทย อันสงบสุขร่มเย็นมานับหลายร้อยปี โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งประเทศ
ในอดีตการปกป้องเป็นผู้นำทัพรบศึก ยอมเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินไว้ให้พวกเราได้ยืนได้อยู่จนทุกวันนี้ มาถึงวันนี้ ประเทศไทยของเรา 200 กว่าปี
ของกรุงรัตนโกสินทร์มีพระมหากษัตริย์สืบทอดราชบังลังถึง 10 รัชกาล พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน
ทรงดูแลทุกข์สุขทั่วทุกหย่อมหญ้า เพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ได้อยู่ดีกินดี มีความสุขความอบอุ่นโดยทั่วกันและยังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยดีมาโดยตลอด
กรุงรัตนโกสินทร์ 9 รัชสมัยแห่งความผาสุขร่มเย็นของชาวไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของทุกพระองค์ มาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จำนวนการเข้าชม 233 ครั้ง