ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนชาวราชบุรีกว่า 2,000 คนรวมตัวแสดงออกถึงการปกป้องสถานบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มมวลชนชาวราชบุรีกว่า 2,000 คน ซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง
ถือพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี
เพื่อแสดงจุดยืนว่าจะร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีตัวแทนเยาวชนกล่าวถึงพระความซาบซึ้งในราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี
และร่วมกันร้องเพลงเราสู้ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะกล่าวทรงพระเจริญพร้อมกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจำนวนการเข้าชม 202 ครั้ง