ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาวจังหวัดกระบี่ กว่า 2,000 คน ร่วมแสดงพลังท่ามกลางสายฝน

ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ชาว จังหวัดกระบี่ กว่า 2,000 คน ร่วมกันแสดงพลังท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย
โดยรวมตัวกันที่บริเวณหน้า ลานประติมากรรมปูดำ ริมเขื่อนแม่นำ้กระบี่ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ นำโดยเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนจากหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ สวมใส่เสื้อเหลือง และโบกธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
 
จากนั้นได้เคลื่อนขบวนเดินเท้าออกจากลานประติมากรรมปูดำ โบกสะบัดธงไตรรงค์ ธงตราสัญญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระมหากษัตริย์ไทย รณรงค์ คนจังหวัดกระบี่ รักษ์เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งหน้ามายัง บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ ก่อนจะร่วมกันถวายบังคม เบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยในวันนี้เป็นอีกวันสำคัญของชาติไทย ซึ่งมีคุณูปการต่อผืนแผ่นดินไทยมายาวนานจำนวนการเข้าชม 260 ครั้ง