ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ชาวแม่ระมาด กิจกรรมรวมพลัง ร่วมใจ ปกป้อง สถาบันหลักของชาติ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หัวหน้าส่วนราชการ  ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตำรวจ ตชด. นักเรียน นักศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๒๐๐ คน
โดยเดินแถวตามถนน และรวมกัน ณ ลานกีฬา เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกัน
ณ บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ ๘ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

จำนวนการเข้าชม 186 ครั้ง