ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนคนรักสถาบัน จังหวัดเพชรบุรี ประกาศเจตนารมณ์ กรณีกลุ่มบุคคลบ่อนทำลาย จาบจ้วง สถาบันอันเป็นที่รัก ถือเป็นการ เหยียบย่ำหัวใจ ของผู้ที่รักและเทิดทูน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ชาวจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มประชาชนคนรักสถาบัน สวมใส่เสื้อเหลือง ประมาณ 2,000 กว่าคน นัดรวมพลที่ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยแต่ละคนมาด้วยความมุ่งมั่น ในมือถือธงโบกสะบัด และป้ายผ้าแสดงจุดยืน เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ด้วยแถลงการณ์ กรณีที่มีกลุ่มบุคคลออกมากระทำการในลักษณะจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเจตนาที่จะทำลายสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งการกระทำนั้น ถือเป็นการเหยียบย่ำหัวใจ ของผู้ที่รักและเทิดทูน ผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น โดยมีผู้แทนภาคประชาชน นายไพโรจน์ เจริญยัง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี และผู้แทน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสาธิต อุ๋ยตระกูล นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ได้มอบหนังสือแสดงเจตนารมณ์ด้วยประกาศแถลงการณ์ ขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยุติการกระทำอันไม่สมควรโดยเร็ว เพื่อหยุดการสร้างบ่อเกิดของความแตกแยก โดยยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับไปมอบให้นายกรัฐมนตรี 
 
ทางด้านชาวเพชรบุรี นางสายสุนีย์ ชำนาญกุล หนึ่งในผู้จงรักภักดี ได้กล่าวว่า มาแสดงพลังในนามชาวเพชรบุรี ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาประชาชนจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองที่มีวังตั้งอยู่ถึงสามวัง คือ วังบ้านปืน วังมฤคทายวัน วังพระนครคีรี การมารวมพลังวันนี้เพื่อแสดงออกถึงความรักและเทิดทูนในสถาบัน ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยังกล่าวด้วยความอัดอั้นว่า ใครจะมาทำลายไม่ได้  หลังจากตัวแทนประชาชนคนรักสถาบันจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งมอบหนังสือแล้ว ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกัน เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ อย่ามาเหยียบย่ำหัวใจ ของผู้ที่รักและเทิดทูนสถาบันจำนวนการเข้าชม 203 ครั้ง