ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ชาวอำเภอสุไหงโก-ลก กว่า 20,000 คน ร่วมพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ชาวอำเภอสุไหงโก-ลก กว่า 20,000 คน ร่วมพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


จำนวนการเข้าชม 217 ครั้ง