ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี และพี่น้องชาวราชสีห์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี และพี่น้องชาวราชสีห์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

จำนวนการเข้าชม 196 ครั้ง