ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสารคาม ชุมนุมแสดงออกประกาศเจตนารมณ์จะร่วมกันปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย์

21 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00 น. นายกิตติ  สาทองขาว ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสารคาม นายพิชิต รัตนเจริญ เลขาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองมหาสารคาม
และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 13 อำเภอพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล จากอำเภอเมืองและทุกอำเภอในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 300 คน
มาชุมนุมแสดงออกประกาศเจตนารมณ์จะร่วมกันปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย์ ณ หน้าอนุสาวรีย์พระบรมรูป ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยได้การชูพระบรมฉายาลักษณ์
ป้ายข้อความ ร่วมกันกล่าวประกาศเจตนารมณ์ กล่าวปฏิญาณจะปกป้องรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต

จำนวนการเข้าชม 214 ครั้ง