ข่าวประชาสัมพันธ์ 

หน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยแพทย์ต่างๆ ร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุ

หน่วยแพทย์พระราชทาน กองแพทย์หลวง, กองแพทย์ราชสำนัก และแพทย์ประจำพระองค์
ร่วมกับ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และกู้ชีพขั้นสูง
รวมทั้งการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรณีที่มีความจำเป็นแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งมีรถตรวจโรคเชื้อชีวนิรภัย (รถตรวจโควิด-19) มาให้บริการที่ท้องสนามหลวง จำนวน 3 คัน

จำนวนการเข้าชม 297 ครั้ง