ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พลิกชีวิต นร. หญิงใจแกร่ง พระราชทานความช่วยเหลือ บ้านพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี
พลิกชีวิต นร. หญิงใจแกร่ง พระราชทานความช่วยเหลือ บ้านพระราชทาน

บ้านพระราชทานหลังแรกจากรัชกาลที่ ๑๐ และพระราชินี  บ้านเลขที่ ๑๐๐๑  จังหวัดเชียงใหม่
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จำนวนการเข้าชม 281 ครั้ง