ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ “ รักเอยรักลูก “ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ “ รักเอยรักลูก “
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ และการสร้างความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตในแบบชีวิตวิถีใหม่
ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การสาธิต การฝึกอาชีพ การให้คำปรึกษา มีอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
 
 
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น.
ณ ท้องสนามหลวง 
 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และลงทะเบียนผ่านแอป ไทยชนะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนการเข้าชม 825 ครั้ง