ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์ ธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ประดับพระฉายาลักษณ์ ธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีฟ้า ร่วมกับผ้าระบายสีขาว
ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร
 
 
• ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.
• ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว 
(ผ้าระบายสีฟ้าอยู่ด้านบน และผ้าระบายสีขาวอยู่ด้านล่าง)
ตามอาคารหน่วยงานเอกชน บ้านเรือน และสถานที่ราชการ
 
จำนวนการเข้าชม 1,274 ครั้ง