ข่าวประชาสัมพันธ์ 

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรมนำอากาศยานไร้คนขับโดรนบินแปรอักษร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทย่อยในเครือ ปตท.สผ.
จะจัดการแสดงโดรนแปรอักษร (Drone Light Show) ประกอบบทเพลง เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563  โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแสดงผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 19.15 น. โดยประมาณ
 
การแสดงครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทย จำนวน 500 ลำ
ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า จำนวน 2 ชุด โดยจะแปรอักษรเป็นรูปต่างๆ จำนวน 11 แบบ ใช้เวลาในการแสดง ประมาณ 12 นาที ดังนี้ 
 
การแสดงชุดที่หนึ่ง ชื่อชุด "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
1. ธงชาติไทย
2. พระปรมาภิไธยย่อ วปร.
3. พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10
4. พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10
5. อักษรคำว่า LONG LIVE THE KING Rama X
6. อักษรคำว่า "ทรงพระเจริญ"
 
การแสดงชุดที่สอง ชื่อชุด “ในหลวงทรงห่วงใย"
7. อักษรคำว่า "ในหลวงทรงห่วงใย"
8. แพทย์ พยาบาล และอักษรคำว่า "Take care"
9. อักษรคำว่า "THANK YOU HEROS"
10. อักษรคำว่า "STRONGER TOGETHER "
11. อักษรคำว่า "เราจะผ่านไปด้วยกัน"
 
 
 

จำนวนการเข้าชม 717 ครั้ง