ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บริการโดยสารทางน้ำ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บริการโดยสารทางน้ำ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 

๑. เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้บริการฟรีแก่ประชาชนในช่วงการจัดกิจกรรมฯ (ฝั่งธนบุรี-ฝั่งพระนคร)

เรือกรมเจ้าท่า ให้บริการฟรีเรือข้ามฟาก

เส้นทางท่าเรือวัดอรุณ - ท่าเรือท่าช้าง - ท่าเรือวัดระฆัง
ㆍ วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ㆍ วันที่ ๒๙ - ๓๑ ก.ค. ๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
เรือออก ให้บริการ ทุก ๑๕ นาที

 

เรือข้ามฟากของบริษัท สุพัตรา จำกัด ให้บริการข้ามเรือฟากฟรี

เส้นทางท่าเรือวังหลัง - ท่าเรือท่าช้าง

ㆍ วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
เรือออก ให้บริการ ทุก ๑๕ นาที
 

๒. เรือโดยสารในคลองแสนแสบ ของบริษัท ครอบครัวขนส่ง ๒๐๐๒ จำกัด ให้บริการข้ามเรือฟากฟรีเส้นทาง

ท่าเรือประตูน้ำผ่านฟ้าลีลาศ - ท่เรือผ่านฟ้าลีลาศ

ㆍ วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๓ ตั้งแต่ ๐๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
เรือออก ให้บริการ ทุก ๑๕ นาที


เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมอุปกรณ์กันฝนมาด้วย

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จำนวนการเข้าชม 174 ครั้ง