ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

ร่วมกิจกรรม ดังนี้

ส่วนกลาง ณ บริเวณท้องสนามหลวง

เวลา o๗.oo น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๙ รูป

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศ

ส่วนภูมิภาค ณ สถานที่แต่ละจังหวัดกำหนด

สวมเสื้อสีเหลือง ข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

 

 

 

จำนวนการเข้าชม 547 ครั้ง