ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19
และการสร้างความเข้มแข็งทีจะดำรงชีวิตในแบบชีวิตวิถีใหม่ ในลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่


 
1. ด้านการจัดการภายในชุมชน
2. ด้านการเกษตร
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการฝึกอาชีพ
5. ด้านสุขภาพ/อนามัย
 
ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ  การสาธิต  การฝึกอาชีพ  การแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืช การให้บริการด้านสาธาณสุข
การให้คำปรึกษาและร้องเรียน มีรางวัล ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม มอบผู้เข้ารวมกิจกกรรมฟรีตลอดงาน
ภายใต้ชื่อ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 ถึง 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง
 
 
 
 
 
 
สวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  เว้นระยะห่าง  สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และลงทะเบียนผ่านแอป ไทยชนะ
จำนวนการเข้าชม 492 ครั้ง