ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดระยอง ร่วมกับศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ณ ห้างสรรพสินค้า Passione Shopping Destination และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 18.00 น ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยตรวจโรค covid-19
เพื่อให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงฯ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 3 คัน
ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดระยอง ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองระยองร่วมดำเนินการจัดสถานที่ ให้คำแนะนำ
และอำนวยความสะดวกรวมถึงให้บริการน้ำดื่ม และข้าวกล่อง แก่ประชาชนที่เข้ารับการตรวจ และบุคลากรทางการแพทย์
ณ ห้างแพชชั่นระยอง และห้างเซ็นทรัลระยอง ระหว่าง เวลา 09.00 น. - 18.00น.

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 แห่งรวมจำนวน 1,500 คน ทั้งนี้ ผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชน ต่างพอใจในการให้บริการทุกขั้นตอน
ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่นำรถพระราชทานมาให้ประชาชนชาวระยองที่มีความเสี่ยงตรวจหาเชื้อจากรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยตรวจโรค COVID -19 ที่จังหวัดระยอง
 
 
 
 

จำนวนการเข้าชม 209 ครั้ง