ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๖ ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย อันเป็นรถพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพื้นที่ไปบริการ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID – 19)

วันนี้ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๖
ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย อันเป็นรถพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพื้นที่ไปบริการ
เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID – 19) ให้แก่ประชาชน ๓ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ ประชาชน ที่มีประวัติเดินทางไปศูนย์การค้าแหลมทอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มพนักงานห้าง และผู้ให้บริการในห้าง รวมทั้งพนักงานโรงแรมที่ทหารอียิปต์ที่มาพัก

และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มประชาชนที่ไม่สบายใจ สามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีประชาชน เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก

 

จำนวนการเข้าชม 179 ครั้ง