ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และการประดับธงและผ้าระบาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
 
• ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
• ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• เครื่องสักการะพร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว
 
 
• ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
• ประดับผ้าระบายสีเหลืองอยู่ด้านบน และผ้าระบายสีขาวอยู่ด้านล่าง
รั้วกำแพงของสถานที่ราชการ อาคารภาคเอกชน หรือบ้านเรือน
 
 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 

 

จำนวนการเข้าชม 19,028 ครั้ง