ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบตราสัญลักษณ์ SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ให้แก่พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุม 2 สำนักพระราชวัง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบตราสัญลักษณ์ SHA
หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ให้แก่พระบรมมหาราชวัง โดยพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้า และธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมพิธีฯ ด้วย ณ พระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

             
โดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการและด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นการให้บริการที่ดีเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา ทั้งยังมีความจำเป็นต้องลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุข และได้รับประสบการณ์ที่ดี ตลอดเวลาที่มาเยือนประเทศไทยอีกด้วย

 
 
 
            
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนและชาวต่างชาติเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) ได้เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 หลังจากรัฐบาลผ่อนปรนกิจกรรม และกิจการต่าง ๆ มาเป็นระยะ  ซึ่งสำนักพระราชวัง ได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้เข้าชมพระบรมมหาราชวังเป็นอย่างดี  โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.  คนไทยเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส่วนชาวต่างชาติค่าเข้าชมคนละ 500 บาท

 
 

จำนวนการเข้าชม 227 ครั้ง