ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน"

พสกนิกรไทยปลื้มปีติถ้วนหน้า พระเมตตาปกแผ่ไพศาล พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ปกป้องแพทย์และคนไข้อื่นๆ 
เสริมความมั่นใจประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ พ้นภัยโควิด-19 ติดตั้งที่ รพ.สงขลานครินทร์ เป็นแห่งที่ 20
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)”
ซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19
โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่าง ๆ 20 แห่งทั่วประเทศ
เพื่อเสริมความพร้อมหากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซ้ำในอนาคต โดยในครั้งนี้ ได้พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อให้แก่ “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” เป็นแห่งที่ 20
ซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีหน้าที่ในการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนจาก 14 จังหวัดภาคใต้
ตลอดจนทหาร ตำรวจ และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี
ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 
 
 
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ได้แก่
1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
3. โรงพยาบาลกลาง
4. สถาบันโรคทรวงอก
5. สถาบันบำราศนราดูร
6. โรงพยาบาลตำรวจ
7. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
9. โรงพยาบาลนครปฐม
10. โรงพยาบาลราชบุรี
11. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
12. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
13. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
14. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
15. โรงพยาบาลนครพิงค์
16. โรงพยาบาลอุดรธานี
17. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
18. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
19. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
20. โรงพยาบาลหาดใหญ่
 
 
 
 
 

จำนวนการเข้าชม 254 ครั้ง